Cărți și Materiale de Studiu

Cartea Timpul Sfârșitului

timpul_sfarsitului_Page_01Acesta este un studiu profetic din Biblie și Spiritul Profetic ce analizează în detaliu împlinirea versetelor din Daniel 11:40-45 în generația noastră. În Mărturii, vol 9, pag 14 găsim scris:

„Lumea e agitată de duhul războiului. Profeția capitolului al unsprezecelea din Daniel aproape a ajuns la completa împlinire. În curând, vor avea loc scenele de necaz despre care se vorbește în profeție.”

La data aceea, profeția din Daniel 11 nu se împlinise încă. Totuși, în zilele noastre, odată cu ridicarea bruscă a Papalității prin alianțele cu S.U.A și prin căderea comunismului în 1989, aceste versete au început să-și găsească împlinirea.

Aici puteți descărca această carte: Descarcă: Timpul Sfârșitului!


Cartea Lumina Istoriilor Paralele

Lumina Istoriilor Paralele copertăEclesiastul 1:9 “Ce a fost va mai fi, şi ce s-a făcut se va mai face; nu este nimic nou sub soare.”. Acest material de studiu acoperă istoria a 5 generații: Enoh și Noe; Moise, Iosua și Caleb; Domnul Cristos; Milleriți; Ultima mișcare Adventă; Bineînțeles, așa cum spune Biblia și Spiritul Profetic și cum vă este demonstrat în introducere, istoria se repetă în fiecare generație. Dumnezeu introduce o solie de testare, o împuternicește, tocmai pentru a forma două categorii de închinători și a curăți acea generație. Când procesul de testare este gata, atunci ușa se închide și generația respectivă s-a copt.

Care este scopul acestui studiu? Așa cum spune și în introducere, noi trebuie să adunăm lumină din generațiile trecute. Această lumină trebuie să ne lumineze calea care duce spre cetatea cea mare, pentru a nu ne poticni. Trebuie să știm cât este ceasul din noapte. Cât este ora profetică? De unde venim? Încotro mergem? Cine suntem? Ce misiune avem? Aceste întrebări își găsesc cel mai complet răspuns printr-un studiu aprofundat al istoriilor paralele Biblice.

Aici puteți descărca această carte: Descarcă: Lumina Istoriilor Paralele!


Necurmatul

PantheonSubiectul necurmatului din Daniel 8:11; 11:31; 12:11, a fost un subiect clar înțeles de cei care au predicat a doua venire în anii 1840-1844. Deși traducătorii majorității Bibliilor pun înaintea acestuia cuvântul jertfă, Dumnezeu i-a condus pe pionierii AZȘ la interpretarea corectă a necurmatului. Ce credeau ei că înseamnă necurmatul? Păgânismul. În articolele de aici veți vedea că raționamentul lor a fost corect. Nu doar pionierii AZȘ susțin această vedere, ci avem și susținerea din partea Spiritului Profetic:

„Apoi am văzut, în legătură cu „necurmate ” (Daniel 8, 12) că jertfei, acest cuvânt, a fost completat de înțelepciunea omenească și nu aparține textului și că Domnul le-a dat imaginea corectă în privința lui celor care au anunțat ceasul judecății. Când a existat unitate, înainte de 1844, aproape toți erau de acord în privința opiniei corecte legate de „necurmate”; însă în confuzia de după 1844, au fost îmbrățișate alte abordări și au urmat întunericul și încurcătura.” Scrieri Timpurii, 74.

Mai mult, aveți mai sus un articol despre cele două hărți profetice. Pe harta profetică din 1850, scrie clar: „Stăpânirea Păgână, sau NECURMATUL, este înlăturat – anul 508. Daniel 11:31”. În articol veți vedea că Dumnezeu a pus sigiliul aprobării divine pe acea hartă. Sora White spune: „Domnul este în ea”.

Totuși, așa cum am citit mai sus, după 1844, a urmat întunericul și confuzia, au fost abordate alte vederi. La sfârșitul secolului 19, A.G. Daniells și W.W Prescott introduc vederea că necurmatul este de fapt slujirea necurmată a Domnului Cristos din sanctuar. Această idee a provocat dezbinare în adventism la acea dată, și a atras asupra acelora care promovau aceste idei mustrarea Spiritului Profetic.

Vă oferim două materiale de studiu bine pregătite despre necurmat. Primul este scris de F.C. Gilbert, un pionier evreu adventist foarte apropiat de Ellen White, care a fost contemporan controversei necurmatului începută în anii 1890. Pe lângă exegeza capitolului 8 din Daniel, el oferă la final și un interviu și câteva declarații ale sorei White legate de controversa necurmatului. Al doilea este scris de John W. Peters în 1992 și tratează acest subiect mult mai amănunțit. Domnul cu voi la studiu!

Descarcă: Necurmatul – F.G. Gilbert

Descarcă: Necurmatul – John W. Peters

 


 

Daniel și Apocalipsa de Uriah Smith

Despre această carte, Spiritul Profetic spune:

„Patru cărți speciale – Daniel și Apocalipsa, Tragedia Veacurilor, Patriarhi și Profeți și Hristos Lumina Lumii ar trebui ca acum să meargă în lume. Mărețele învățături din Daniel și Apocalipsa au fost cu nerăbdare examinate de mulți în Australia. Această carte a fost mijlocul prin care multe suflete prețioase au fost aduse la o cunoaștere a adevărului. Orice se poate face trebuie făcut pentru a răspândi Gânduri despre Daniel și Apocalipsa. Nu știu nicio carte care o poate înlocui. Este mâna de ajutor a lui Dumnezeu.” – Manuscrisul 76, 1901 / Lucrarea de Publicare, 356.

„Am fost instruită că acele cărți importante, care conțin lumina pe care a dat-o Dumnezeu cu privire la apostazia lui Satana din ceruri, trebuie să fie puse mult în circulație chiar acum; căci, prin acestea, adevărul va ajunge la mulți oameni. Cărți precum Patriarhi și profeți, Daniel și Apocalipsa[de Uriah Smith] și Tragedia veacurilor sunt cărți necesare acum mai mult ca oricând înainte. Ele trebuie puse mult în circulație, deoarece adevărurile pe care le scot în evidență vor deschide mulți ochi orbi” – Evanghelizare prin Literatură, 123.

Deși Spiritul Profetic își pune pecetea de aprobare peste acest volum, veți vedea că există și unele interpretări din ea ce nu sunt în acord cu mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Mai multe explicații le găsiți la pagina 92 a cărții Lumina Istoriilor Paralele.

Totuși, considerăm că această carte este de o mare valoare și constituie un excelent ghid pentru studentul sârguincios al profeției. Aici o puteți descărca:

Descarcă: Daniel și Apocalipsa – Uriah Smith

 

Examinarea Mișcării Lunii a Șaptea

În vremea în care istoria Millerită se repetă la literă, vă oferim cu bucurie acest material de studiu menit să ne facă să înțelegem perioada de apogeu a marii reforme advente: mișcarea lunii a șaptea, sau strigătul de la miezul nopții. Compilația cuprinde foarte multe scrisori și articole ale pionierilor pe tema strigătului de la miezul nopții ce au fost traduse cu grijă din original. Ne rugăm ca lucrarea de față să fie ca o candelă plină cu untdelemn pentru fecioarele așteptătoare în acest timp de zăbovire a Mirelui!

Descarcă: Examinarea Mișcării Lunii a Șaptea

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *